Eero Junkkaala

Raamattu on kirkon uskon perusta. Raamatun opettaminen on kirkon ydintehtäviä. Nyt on tilaisuus saada siihen koulutusta ja valmennusta. 

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka opettavat Raamattua tai haluaisivat oppia opettamaan. Kansan Raamattuseuran, Kansanlähetyksen ja Suomen Raamattuopiston yhteistyönä toteutettava koulutus sisältää kolme viikonloppua ja kahdeksan yhden päivän kurssijaksoa. Kurssille voivat  hakea papit, teologian opiskelijat, lähetystyöntekijät, nuorisotyöntekijät ja muut, jotka toimivat tai haluaisivat ryhtyä toimimaan raamatunopettajina.

Kurssin tavoitteena on rohkaista, tukea ja rakentavasti arvioida toinen toistemme opetusta niin, että kirkossamme olisi tulevaisuudessa enemmän niitä, joille raamattuopetus on tärkeää ja jotka osaavat tehdä sitä innostavasti ja asiantuntevasti.

Kurssi sisältää kolme viikonloppua, yhden päivän koulutuksia seurakunnissa, harjoitusraamattutuntien pitoa sekä kirjareferaattien tekemistä.

Kurssin johtajana toimii TT, rovasti Eero Junkkaala.

Vuoden 2017 kurssin alustavat tiedot ovat seuraavilla sivuilla.